Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


1. Úvod


Naša spoločnosť Karton P + P spol. s r.o. so sídlom Havránkova 11, 619 00 Brno, IČ:
63487551, veľmi starostlivo chráni vaše osobné údaje a prísne dodržiava pravidlá stanovené
zákony na ochranu dát.
Nasledujúce zásady poskytujú prehľad o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu a aké dáta sú
zhromažďované za akým účelom.


2. Informácie o zbere osobných údajov
Nižšie uvádzame informácie o zhromažďovanie osobných údajov, ku ktorým dochádza pri
používaní webu www.kartonpp.cz, e-shopu www.oxybag.cz, www.oxybag.sk, B2B
https://b2b.kartonpp.cz/ a mobilného objednávkového systému (MOS). Osobné údaje sú
údaje, ktoré vás môžu identifikovať, napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa,
správanie užívateľov.


3. Identifikácia poskytovateľa
Poskytovateľom služieb a teda správcom osobných údajov je spoločnosť
Karton P + P spol. s r.o., so sídlom Havránkova 11, 619 00 Brno.


4. Zabezpečenie dát
Dodržiavame technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti dát, hlavne na
ochranu vašich osobných údajov pred hrozbami pri prenose dát, alebo pred hrozbou prístupu
tretích strán. Tieto opatrenia sú vytvorené v súlade s najnovšími technológiami.


5. Zber osobných údajov-informačné účely
Ak používate webové stránky len na informačné účely, tj. Ak sa neprihlásite k používania
webových stránok, nezaregistrujte sa ani nám inak neposkytujte informácie,
nezhromažďujeme žiadne osobné údaje s výnimkou dát prenášaných vaším prehliadačom,
ktoré vám umožňujú prístup na web. Tieto dáta zahŕňajú:
IP adresu
Dátum a čas požiadavke
Rozdiel v časovej zóne od Greenwichského času (GMT)
Obsah požiadavku (konkrétne stránky)
Stav prístupu / kód stavu protokolu HTTP
Objem prenášaných dát
Webová stránka, z ktorej táto žiadosť pochádza
prehliadač
Operačný systém a jeho rozhrania
Jazyk a verzie prohlížečového softvéru
Krajina pôvodu návštevníka


6. Informácie o používanie cookies
Keď používate web, sú okrem vyššie uvedeného, v počítači uložené aj cookies. Cookies sú
malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku v spojení s používaným
prehliadačom a cez ktoré informácie smerujú do agentúry, ktorá nastavuje súbor cookie (v
tomto prípade my). Cookies nemôžu iniciovať programy ani viesť do počítača vírusmi. Slúžia
iba na to, aby bola internetová služba užívateľsky príjemnejšie a efektívnejšie.
Cookies používame, aby sme vás mohli identifikovať pri následnej návšteve, ak u nás už máte
účet. Inak by ste sa museli pri každej návšteve znovu prihlásiť. Informácie uložené pomocou
cookies sú uložené oddelene od ďalších dát, ktorá máme. To znamená, že údaje z cookies
nie sú spojené s vašimi ďalšími údajmi.
Tento web používa okrem iného aj trvalé súbory cookie. Trvalé súbory cookie sa po uplynutí
určitej doby automaticky vymazávajú, čo sa môže líšiť v závislosti na typoch cookies. Trvalé
súbory cookie, ktoré používame, pretrvávajú približne 3 hodiny po uplynutí doby, kedy sa už
nepoužívajú alebo po zatvorení prehliadača.
V nastavenia zabezpečenia prehliadača môžete cookies vždy zmazať.


7. Používanie služby Google Analytics
Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu
poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa "cookies",
textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webových
stránok. Informácie generované cookies o Vašom používaní týchto webových stránok sú
zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam. Ak povolíte anonymný IP na
týchto webových stránkach, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená na
informáciu o členských štátoch Európskej únie alebo o iných zmluvných stranách Dohody o
Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP
prenesená na server Google v USA a skrátená až tam. Na základe objednávky
prevádzkovateľov webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na
vyhodnotenie vášho využívania webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti
webových stránok a poskytnutie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a
internetu prevádzkovateľmi internetových stránok.
Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená so
žiadnymi inými údajmi od spoločnosti Google.
Môžete zablokovať ukladanie cookies úpravou nastavenia v prehliadači; avšak by sme radi
upozornili na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie
na týchto stránkach.
Môžete tiež zablokovať zhromažďovanie údajov generovaných cookies a dát súvisiacich s
vaším používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) pre Google, rovnako ako
spracovanie týchto dát spoločnosťou Google. To zablokujete stiahnutie a inštaláciou pluginu
prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics s príponou "_anonymizeIp ()".
Výsledkom je, že adresy IP sú spracovávané v skrátenej podobe a môžu byť vylúčené priame
odkazy na jednotlivých užívateľov.
Používanie služby Google Analytics sa vykonáva v súlade s podmienkami, ktoré možno nájsť
tu https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, Prehľad ochrany osobných údajov:
http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html, rovnako ako zásady ochrany
osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


8. Používanie služby Google AdWords
Naše webové stránky používajú Google Conversion Tracking. Ak ste klikli na reklamu dodanú
spoločnosťou Google na našich webových stránkach, je do vášho počítača vložená cookie od
Google AdWords. Súbor cookie pre sledovanie konverzií je nainštalovaný, keď používateľ
klikne na reklamu poskytovanú spoločnosťou Google. Platnosť týchto cookie Sobor vyprší
počas 30 dní a nepoužíva sa v nich osobnej identifikácie. Ak používateľ navštívi určité stránky
na našich webových stránkach a súbor cookie ešte nebol zmazaný, my a spoločnosť Google
budeme schopní rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na túto stránku.
Každý zákazník Google AdWords získa iný súbor cookie. Zákazníci AdWords nemôžu súbory
cookie sledovať naprieč stránkami. Informácie získané pomocou súboru cookie pre konverziu
sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa
rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníkom je pridelený celkový počet používateľov, ktorí
klikli na reklamu a prešli na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Zákazníci
Google AdWords však nedostane žiadne informácie, ktoré by mohli osobne identifikovať
užívateľa. Ak sa nechcete zúčastniť sledovania, môžete vykonať potrebné kroky na
blokovanie súboru cookie - napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, kde všeobecne
zakážete uloženie súborov cookie, alebo upravením nastavenia prehliadača tak, aby súbory
cookie domény "googleleadservices.com" boli blokované. Upozorňujeme, že nesmiete zmazať
"opt-out cookies", ak nechcete, aby sa dáta o vás zaznamenávala. Ak odstránite všetky
súbory cookie, musíte znovu nastaviť "opt-out cookies".


9. Používanie Google remarketing
Tieto webové stránky využívajú funkciu remarketingu od spoločnosti Google Inc. Táto funkcia
slúži na zobrazovanie reklám na stránky na základe záujmov návštevníka v sieti Google.
Cookie je uložený v prehliadači návštevníka webu, a umožňuje, aby bol návštevník neskôr pri
opätovnej návšteve týchto webových stránok rozpoznaný, ak sú súčasťou reklamnej siete
spoločnosti Google. Na týchto stránkach môžu byť návštevníkovi prezentované reklamy, ktoré
sa vzťahujú k obsahu, ktorý si návštevník skôr prezeral na weboch využívajúcich funkciu
remarketingu od spoločnosti Google.
Podľa vlastných zásad ochrany osobných údajov Google týmto procesom nezbiera žiadne
osobné údaje. Avšak ak nechcete používať funkciu remarketingu od spoločnosti Google,
môžete ju deaktivovať zmenou príslušných nastavení na adrese
http://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete zakázať používanie cookie pre inzerciu
založenú na spoločenské správanie prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete, a to podľa
pokynov na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


10. Používanie technológie retargeting od služby Sklik
Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej
spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili
záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.
https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/
https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/


11. Použitie nášho online obchodu
Ak chcete objednávať v našom online obchode, môžete si vybrať, či chcete zadať údaje
potrebné pre vašu objednávku iba raz pre túto objednávku, alebo chcete vytvoriť účet
zákazníka, ktorý ukladá dáta pre ďalšie nákupy. Ak nevytvoríte zákaznícky účet, uložíme vaše
údaje za účelom plnenia zmluvy a potom ich odstránime, akonáhle už nebudeme povinní ich
mať uložené. Požadované polia, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, sú špeciálne označené;
všetky ďalšie informácie sú dobrovoľné. Po vytvorení účtu v položke "Môj účet" budú dáta,
ktoré ste zadali, uložená s možnosťou následného zrušenia.
Údaje, ktoré zadáte použijeme na plnenie vašej objednávky. Za týmto účelom poskytneme
údaje o adrese a prípadne informácie o platbách spoločnostiam, ktoré nás v tejto oblasti
podporujú. Tieto údaje odstránime po splnení zmluvy a obdobie povinného ukladania z
dôvodov zdanenia a obchodu.
Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, najmä k
finančným údajom, proces objednávania je šifrovaný pomocou technológie SSL.


12. Newsletter
Pre osoby, ktoré sa zaregistrujú do nášho newsletteru, a ktoré ešte nie sú naši zákazníci,
používame metódu nazvanú metóda double opt-in. To znamená, že po zadaní e-mailovej
adresy vám pošleme potvrdzujúci e-mail na zadanú e-mailovú adresu, kde vás budeme
požiadaní, aby ste potvrdili, že stojíte o zasielanie newslettera. Ak nepotvrdíte do 24 hodín,
požiadavka bude automaticky zmazaný. Ak potvrdíte vašu žiadosť o zasielanie newsletteru,
uložíme vašu e-mailovú adresu, do odvolania. Ukladanie týchto údajov sa používa výhradne
za účelom zasielania informačného bulletinu. Uchovávame tiež vašu IP adresu a časy, kedy
sa zaregistrujete a potvrdíte, aby nedošlo k zneužitiu vašich osobných údajov.
Vaša e-mailová adresa je jedinou podmienkou na zasielanie newslettera. Poskytovanie
ďalších špeciálne označených informácií je dobrovoľné a použije sa iba na prispôsobenie
newslettera. Tieto dáta budú pri zrušení úplne vymazaná.
Váš súhlas s odoslaním newslettera možno kedykoľvek zrušiť. Svoj súhlas môžete odvolať
kliknutím na odkaz uvedený v emaile každého newsletteru alebo odoslaním správy
kontaktným údajom uvedeným v emailu.


13. Súhlas a obmedzenia použitia
Pri zadávaní osobných alebo obchodných údajov (e-mailová adresa, mená, adresy) je
oznámenie vašich dát úplne dobrovoľné. Zadaním týchto údajov udeľujete svoj súhlas s tým,
že zadané dáta môžu byť zhromažďované, spracovávaná alebo používa na účely kontaktu,
spracovanie zmlúv, inzercia alebo ochrany našich vlastných legitímnych obchodných záujmov,
pokiaľ ide o poradenstvo a podporu našim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.
Osobných alebo obchodných údaje sa nebudú zhromažďovať, spracovávať ani používať na
žiadny iný účel. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený s následným účinkom.


14. Právo na získanie informácií a zrušenie
Máte právo od nás požadovať informácie o dátach, ktoré sme o vás uložili kedykoľvek,
rovnako ako o pôvode, príjemcovi alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú tieto dáta
odovzdávaná, a o účele uloženia.
Ak ste súhlasili s používaním dát, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Všetky žiadosti a otázky týkajúce sa informácií alebo námietok týkajúcich sa spracovania
údajov by mali byť zaslané e-mailom na adresu gdpr@kartonpp.cz alebo na adresu uvedenú v
bode 3.


15. Prenos dát tretím osobám
V niektorých prípadoch používame externých poskytovateľov služieb k spracovaniu vašich dát
(spracovatelia). Vybrali sme tieto poskytovateľa starostlivo a poverili sme ich spracovaním
písomne. Sú viazaní našimi smernicami a sú pravidelne sledovaní. Títo poskytovatelia služieb
vaše údaje nebudú odovzdávať tretím osobám.


16. Ďalšie informácie
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme vždy pripravení s vami kedykoľvek komunikovať a
zodpovedať všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich dát. Ak máte akékoľvek otázky,
ktoré tieto zásady ochrany osobných údajov nezodpovedali, alebo ak chcete získať
podrobnejšie informácie o akýchkoľvek témach, obráťte sa na Koordinátora ochrany osobných
údajov na adrese: gdpr@kartonpp.cz